Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sklep_MAMA_M.
  2. Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania następujących danych osobowych Klienta: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 RODO.
  3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z prawem, w tym zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ma na celu zawarcie Umowy i jest obowiązkiem umownym, a brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie Umowy. 
  4. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe Klientów mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, jak również podmiotom wykonującym na zlecenie Sklep_MAMA_M czynności związane ze świadczeniem usług, wyłącznie w niezbędnym zakresie, w tym na rzecz podmiotów świadczących usługi hostingowej oraz usługi pośredniczące w płatnościach. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z usług Sklep_MAMA_M i realizacji Umowy.
  5. Podczas przeglądania stron internetowych Sklep_MAMA_M używane są pliki „cookies”, Użytkownik w każdej chwili może zablokować generowania plików „cookies” poprzez zmiany konfiguracji w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli użytkownik wyłączy możliwość zapisywania plików „cookies”, korzystanie ze strony Sklepu Internetowego może być utrudnione.
  6. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu a zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres e-mail: hi@mamamjournal.com